De kracht in jezelf
WelkomDe kracht in jezelfNieuwsMogelijkhedenTarievenDe praktijkLocatieContactFoto'sAanraders
Even voorstellen
Visie
Opleiding


Visie

Wat is de visie achter de kracht in jezelf?

De kracht in jezelf is ontstaan om jou laagdrempelig te helpen bij het zoeken naar antwoorden op je levensvragen.

Ieder mens kan leren luisteren naar zijn eigen innerlijke kennis en waarheid. Het luisteren naar je eigen innerlijke kennis is moeilijk omdat deze verkleurd kan worden door voorgeschreven regels en ingeprente waarheden vanuit geloof, opvoeding en/of cultuur. Ook kan het verborgen zijn onder verwarde gevoelens of belemmerd worden door gedachten omtrent zichzelf. Hierdoor hebben veel mensen geen contact meer met hun innerlijk weten. Het hiermee contact maken en zo eigen antwoorden op vragen vinden en als mens weer in balans komen is mijn belangrijkste doelstelling. Is er geen balans dan uit zich dit vaak in een vorm van ziekte, lichamelijk of psychisch.

Mijn gesprekken als intuitief raadgever zijn erop gericht je te helpen bewust te worden van deze inprentingen, de onverwachte emoties en verwarde gevoelens zodat je je meer bewust wordt van jouw eigen innerlijke waarheid. Je groeit met iedere ervaring. De eigen ervaring is dan ook het belangrijkste.

Mijn eigen ervaringen, kennis, intuïtie en achtergrond vormen dan ook een belangrijk kader van waaruit ik werk. Het is een zoektocht want ieders ervaring is immers uniek en wordt aangepast binnen het eigen referentiekader.

Daarnaast heeft ieder mens behoefte om zingeving aan zijn leven te geven, of de zingeving van zijn leven te kennen. Dit is meer het spirituele aspect in ieder mens. Op spiritueel niveau wordt zingeving aan het leven gegeven door aan te nemen dat het bewustzijn van de mens deel uitmaakt van een groter geheel (de goddelijke Kern of het hogere Zelf). Iedereen die sterft, hoe jong of oud ook, heeft een aantal ervaringen opgedaan die zijn Bewustzijn hebben verhoogd. Tijdens het leven op aarde verliezen veel mensen het contact met dit Bewustzijn.

Dit komt door het leven in een dualistische wereld. Deze wereld is ogenschijnlijk vol van tegenstellingen zoals: licht en donker, man en vrouw, haat en liefde, hard en zacht, gezond en ziek. Als een mens het contact met zijn Hogere Zelf is kwijtgeraakt, waardeert hij deze tegenstellingen als goed of fout. Hieruit komt het (ver)oordelen vaak voort. Bedoeling is dat mensen zich weer bewust worden dat deze tegenstellingen in feite twee kanten zijn van hetzelfde en dat het ene niet zonder het andere kan. Als je er zo naar kijkt, zul je anders met tegenstellingen omgaan.

De kracht in jezelf richt zich op iedereen die er even niet alleen uitkomt en de antwoorden weer in zichzelf wil leren vinden. Gevoel, respect, energie en verbondenheid met de (spirituele) wereld zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Daarnaast zullen er diverse cursusmogelijkheden worden aangeboden om mensen weer in contact te brengen met hun eigen gevoel en hun verbondenheid met de kosmos.

Samen kunnen we dan op zoek gaan naar een antwoord...

 

 

    

    Versteende bomen Kekerdom


 


WelkomDe kracht in jezelfNieuwsMogelijkhedenTarievenDe praktijkLocatieContactFoto'sAanraders